Zhanzhuan chengxiang zhijian: zhuizong si wei liudong qingshaonian de chengzhang zuji [Trapped between rural and urban: Tracing the trajectory of four migrant youth]